Lotorpsmetoden

Det är en andningsterapi som bygger på svensk klassisk massage och är inriktad på behandling av andningsmuskulaturen. I metoden ingår också andningsövningar för att lära personen att andas effektivare. Under en behandling genomförs ett antal ordentliga utandningar där personen får hjälp med att verkligen tömma lungorna.

Effekten av detta är ofta häpnadsväckande kraftig och många upplever en omedelbar förbättring av problem som kan ha varat under flera år. Janne Karlsson, Lotorpsmetodens skapare, ser metoden som ett sätt att hjälpa kroppen utan luftrörsvidgande medicin och cortisonpreparat.

För mer info besök lotorpsmetoden.se

Boka här

Stockholm

  • Synskadade Massörer

  • Ny adress
  • The Venue, Karlavägen 7
  • 114 24 Stockholm